HAMNAVGIFTER 2023

Kyrkosunds gästhamn

HÖGSÄSONG*
Juni - Augusti

0-10 m 0-32.8 fot 250 kr + El** 50 kr
10.1-12 m 33-39,4 fot 300 kr + El** 50 kr
12.1-14 m 40-45,9 fot 350 kr + El** 50 kr
14.1-16 m 46-52,5 fot 500 kr + El** 50 kr
> 16 m 52,6 fot 500 kr + 100 kr/fot + El** 50 kr

MELLANSÄSONG*
April till Maj 30/5 och September till Oktober

Alla båtar 250 kr + El** 50 kr

VINTERSÄSONG*
November till Mars

Alla båtar 150 kr + El** 50 kr

*Avgiften avser tiden 12:00 till 12:00 påföljande dag

**Elen gäller enbart laddströmKyrkosunds Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:lenasager@outlook.com
Org.nr: 755900-0604
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se