HAMNAVGIFTER 2023

Kyrkosunds gästhamn

HÖGSÄSONG*
Juni - Augusti

0-9.9 m 0-32.5 fot 250 kr + El** 50 kr
10-11.9 m 32.8-39.0 fot 300 kr + El** 50 kr
12-14.9 m 39.4-49.2 fot 350 kr + El** 50 kr
15-15.9 m 49.2-52.2 fot 500 kr + El** 50 kr
16-16.9 m 52.5-55.4 fot 700 kr + El** 50 kr
17-17.9 m 55.8-58.7 fot 800 kr + El** 50 kr
> 18 m > 59.1 fot 800 kr + 100 kr/fot + El** 50 kr

MELLANSÄSONG*
April till Maj 30/5 och September till Oktober

Alla båtar 250 kr + El** 50 kr

VINTERSÄSONG*
November till Mars

Alla båtar 150 kr + El** 50 kr

*Avgiften avser tiden 12:00 till 12:00 påföljande dag

**Elen gäller enbart laddströmKyrkosunds Fiskehamnsförening u.p.a
Sydkoster Strömstad
Email:lenasager@outlook.com
Org.nr: 755900-0604
Gå till översiktssidan för kosters hamnar:
www.KosterHamn.SE
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se